API dla deweloperów

System pomiary.gdanskiewody.pl udostępnia interfejs API, który umożliwia zewnętrznym systemom pobieranie danych w postaci źródłowej.

API wykorzystuje protokół REST i zwraca obiekty JSON. Umożliwia pobranie listy stacji pomiarowych oraz wartości poszczególnych pomiarów zagregowane do pełnych godzin.

Korzystanie z API wymaga nieodpłatnej rejestracji. Szczegółowa dokumentacja dostępna jest dla zarejestrowanych użytkowników.


W razie problemów, uwag lub sugestii zmian prosimy o kontakt pod adresem: pomiary@gdanskiewody.pl