Opad atmosferyczny

Nazwa Opad [mm]
02-03-2024 03-03-2024 04-03-2024
Sopot opad - ul. Świemirowska
Sopot opad, ul. Haffnera
Sopot opad, ul. Kolberga
Sopot opad, ul. Polna

Wiatr / ciśnienie

Nazwa Prędkość wiatru [m/s] Kierunek wiatru Ciśnienie [hPa]
02-03 03-03 04-03 02-03 03-03 04-03 02-03 03-03 04-03
Sopot opad - ul. Świemirowska
Sopot opad, ul. Haffnera
Sopot opad, ul. Kolberga
Sopot opad, ul. Polna

Meteo - pozostałe

Nazwa Temperatura [C] Nasłonecznienie [W/m2] Wilgotność [%]
02-03 03-03 04-03 02-03 03-03 04-03 02-03 03-03 04-03
Sopot opad - ul. Świemirowska
Sopot opad, ul. Haffnera
Sopot opad, ul. Kolberga
Sopot opad, ul. Polna

Stan wód

Nazwa Maks. poziom wody [m n.p.m.] Przepływ [m3/s]
02-03-2024 03-03-2024 04-03-2024 02-03-2024 03-03-2024 04-03-2024
Sopot Zbiornik Kochanowski - w zlewni Karlikowskiego Potoku
Sopot zbiornik na kd Górny 23Marca
Sopot Zbiornik Obodrzyców - Kamienny Potok
Sopot Zbiornik Okrzei - w zlewni Karlikowskiego Potoku

Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.

Dane dostępne również przez REST API