Nazwa Temperatura [C] Prędkość wiatru [m/s] Kierunek wiatru Ciśnienie [hPa] Nasłonecznienie [W/m2]
17-09 18-09 19-09 17-09 18-09 19-09 17-09 18-09 19-09 17-09 18-09 19-09 17-09 18-09 19-09
opad- 003,6 m n.p.m.- Górki Zachodnie + wiatr
opad- 026,3 m n.p.m.- Śródmieście/Góra Gradowa
opad- 115,2 m n.p.m.- Szadółki/ZUT + Meteo
Sopot opad - ul. Świemirowska
Sopot opad, ul. Haffnera
Sopot opad, ul. Kolberga
Sopot opad, ul. Polna

Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.