Nazwa pH Przewodność [mS/cm] Temp. wody [C]
21-05 22-05 23-05 21-05 22-05 23-05 21-05 22-05 23-05

Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.

Dane dostępne również przez REST API