Nazwa Mętność [FNU] Tlen rozpuszczony [mg/l] Redoks ORP [mV]
21-05 22-05 23-05 21-05 22-05 23-05 21-05 22-05 23-05

Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.

Dane dostępne również przez REST API