Nazwa Maks. poziom wody [m n.p.m.]
20-10-2019 21-10-2019 22-10-2019
Oruński Pot. 0+500 (przyb.) Park Orunski
Oruński Pot. 1+900 (przyb.) zbiornik Augustowska
Oruński Pot. 2+900 (przyb.) KD zb. Jeleniogórska
Oruński Pot. 2+900 (przyb.) KD zb. Przemyska - Białostocka
Oruński Pot. 2+900 (przyb.) KD zb. Warszawska
Oruński pot. 3+000 (przyb.) dopływ P zb. Wielkopolska
Oruński Pot. 3+300 (przyb.) Bieszczadzka
Oruński Pot. 3+400 (przyb.) dopływ L - zbiornik Wieżycka 0+200 (przyb.)
Oruński Pot. 3+600 (przyb.) Kowalski Pot 0+400 (przyb.)
Oruński Pot. 3+700 (przyb.) zbiornik Świętokrzyska II - Łostowice
Oruński Pot. 4+700 (przyb.) zbiornik Świętokrzyska I - Rębowo
Oruński Pot. 4+900 (przyb.) Kozacki Pot. 0+010 (przyb.) Wlot do zb. Świętokrzyska I
Oruński Pot. 5+100 (przyb.) Wlot zbiornik Świętokrzyska I

Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.