Nazwa Maks. poziom wody [m n.p.m.]
16-08-2019 17-08-2019 18-08-2019
Sopot opad - ul. Świemirowska
Sopot opad, ul. Haffnera
Sopot opad, ul. Polna
Sopot Zbiornik Kochanowski - w zlewni Karlikowskiego Potoku
Sopot Zbiornik Obodrzyców - Kamienny Potok
Sopot Zbiornik Okrzei - w zlewni Karlikowskiego Potoku

Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.